MgA. David Kačaba


Zabývám se návrhy interiérů ve všech jeho podobách. Podstatou mé práce je pochopení potřeb a životního stylu klienta. Klien­t je na prvním místě. Věřím, že důk­ladná příprava a pečlivá realizace přináší kval­itní výsledky, ve kterých se dobře žije, a které jsou opravdovým domovem.

Nabízím kompletní zpracovaní  návrhu interiéru. Vypracovávám architektonické  studie,  realizační dokumentace, nabízím komplexní služby včetně autorského dozoru během realizace. Při zpracování všech zakázek spolupracuji se specialisty a v celém procesu plně zastupuji klienta.